cả nể

cả nể

Ghi siêu phẩm hạ Liverpool, Messi lại khiến tất cả nể phục vì hành động này【cả nể】:Lionel Messiđã kê