Chấn chỉnh công tác trọng tài ở V-League 2022

Chấn chỉnh công tác trọng tài ở V-League 2022

Sai lầm vì bị quá tải Sự cố được xem là nghiêm trọng liên quan cách xử lý của trọng tài (TT) vừa xảy