700 triệu Euro đòn bẩy kinh tế cho Barca: De Jong đi, Lewy đến?

700 triệu Euro đòn bẩy kinh tế cho Barca: De Jong đi, Lewy đến?

Các đề xuất kích hoạt đòn bẩy kinh tế có thể đem lại số tiền lớn cho Barca, chứng minh đội bóng này