Top 5 tài khoản Instagram giá trị nhất thế giới năm 2019: Ronaldo cho siêu mẫu Kendall Jenner và David Beckham hít khói

Top 5 tài khoản Instagram giá trị nhất thế giới năm 2019: Ronaldo cho siêu mẫu Kendall Jenner và David Beckham hít khói

Trong top 5 tài khoản cá nhân giá trị nhất của mạng xã hội Instagram thời điểm hiện tại, Cristiano R