FIFA có thể phải bồi thường 440 triệu USD cho công nhân

FIFA có thể phải bồi thường 440 triệu USD cho công nhân

Tổ chức Ân xá Quốc tế đưa ra lời kêu gọi sau các cáo buộc cho rằng FIFA quá chậm trong việc ngăn chặ