Hà Nội tổ chức giải chạy ý nghĩa sau khi Covid-19 tạm qua đi

Hà Nội tổ chức giải chạy ý nghĩa sau khi Covid-19 tạm qua đi

Đây sẽ là hoạt động cộng đồng quy mô lớn đầu tiên sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, cuộc sống củ