Hai cầu thủ Ukraine thiệt mạng trong những cuộc giao tranh

Hai cầu thủ Ukraine thiệt mạng trong những cuộc giao tranh

Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPRO) đã thông báo về sự ra đi