Cầu thủ cạnh tranh trực tiếp ở Pau FC nói gì về tiền vệ Quang Hải?

Cầu thủ cạnh tranh trực tiếp ở Pau FC nói gì về tiền vệ Quang Hải?

Tiền vệ Quang Hải đã trải qua hơn 3 tuần làm quen và hoà nhập cùng Pau FC. Ngoài việc tập luyện, tiề