Anh hùng Lao động Hoàng Vĩnh Giang từ trần

Anh hùng Lao động Hoàng Vĩnh Giang từ trần

Huyền thoại của thể thao Việt Nam, ông Hoàng Vĩnh Giang trút hơi thở cuối cùng do tuổi cao sức yếu.