Ngoại binh Hàn Quốc của HAGL gặp khó khi giao tiếp với những đồng đội “lạ lẫm”

Ngoại binh Hàn Quốc của HAGL gặp khó khi giao tiếp với những đồng đội “lạ lẫm”

Kim Dong-su và Đức Lương tranh thủ trao đổi về cách phối hợp nhưng không có hiệu quảKim Dong-su đã t