Lịch đá bù V.League 2022: CLB Hà Nội đá 3 trận trong 3 tháng

Lịch đá bù V.League 2022: CLB Hà Nội đá 3 trận trong 3 tháng

Do CLB Thanh Hoá, Hà Nội có nhiều cầu thủ nhiễm Covid-19, không đủ quân số đăng ký nên một số trận đ