Điều gì có thể níu giữ Messi ở lại với Barcelona?

Điều gì có thể níu giữ Messi ở lại với Barcelona?

Mùa hè vừa qua quả thực là thời gian không yên ả tại Camp Nou khi ngôi sao lớn nhất của đội bóng là