Máy bay riêng của Neymar gặp sự cố

Máy bay riêng của Neymar gặp sự cố

Máy bay riêng của Neymar trên đường từ Barbados, một quốc gia ở vùng biển Caribbean, để trở về quê n