Động thái đầu tiên của Messi trên MXH sau “phi vụ đào tẩu” bất thành khỏi Barcelona

Động thái đầu tiên của Messi trên MXH sau “phi vụ đào tẩu” bất thành khỏi Barcelona

Quá nửa tháng kể từ lần gần nhất Lionel Messi đăng bài, anh mới quyết định “phủi bụi” cho trang cá n

Động thái đầu tiên của Messi trên MXH sau “phi vụ đào tẩu” bất thành khỏi Barcelona

Động thái đầu tiên của Messi trên MXH sau “phi vụ đào tẩu” bất thành khỏi Barcelona

Quá nửa tháng kể từ lần gần nhất Lionel Messi đăng bài, anh mới quyết định “phủi bụi” cho trang cá n