MU chiếm ưu thế trong cuộc đua ký Alaba

MU chiếm ưu thế trong cuộc đua ký Alaba

MU vừa vươn lên chiếm ưu thế trong cuộc đua giành chữ ký của David Alaba, người sớm xác nhận rời Bay