Tokyo ban bố tình trạng khẩn cấp lần 4, trùng vào giai đoạn diễn ra Olympic

Tokyo ban bố tình trạng khẩn cấp lần 4, trùng vào giai đoạn diễn ra Olympic

Chiều ngày 7/7, chính quyền thành phố Tokyo đã ra quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài từ n