Dập tắt mọi chỉ trích, tân binh 80 triệu euro của Liverpool tỏa sáng với 4 bàn thắng

Dập tắt mọi chỉ trích, tân binh 80 triệu euro của Liverpool tỏa sáng với 4 bàn thắng

Tân binh 100 triệu euro của Liverpool “khai nòng” với một cú poker