UEFA Champions League-Messimbape gia nhập chiến thắng Plum Twice Paris 4-1 trước Pajak Bola Com

UEFA Champions League-Messimbipei đã tham gia Mei Paris hai Paris 4-1 để giành chiến thắng trong Bruph [Pajak Bola Com]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 8 tháng 12: 1:45 sáng ngày 8 tháng 12, Giờ Bắc Kinh, 21/21/21/21/21/21/2 21/2 21/2 21/21/Ở vòng 6 của Tập đoàn Champions League lần thứ 22 A.At Sân vận động Prince Park