Những người báo thù!Manchester United Qualifang đã đặt câu hỏi công khai Som Shuai: Tại sao lại để Macquel là đội trưởng?Panduan Judi Bola

Tổng thể!Phòng thay đồ của Manchester United đã công khai đặt câu hỏi cho Sophia: Tại sao Macquels là đội trưởng?.Những ngày gần đây, có người Anh lần lượt