Paolo Rossi: Người bình thường vĩ đại

Paolo Rossi: Người bình thường vĩ đại

Paolo Rossi từ một người bình thường trở nên vĩ đại với màn trình diễn xuất sắc đưa Italy đến với ch