Mẹ Quang Hải mắt ngấn lệ chia tay con trai ở sân bay

Mẹ Quang Hải mắt ngấn lệ chia tay con trai ở sân bay

Quang Hải diện đồ đen tới sân bay, quá cảnh tại Đức trước khi đến Pháp ký hợp đồng