Tottenham sẵn sàng bán Harry Kane cho Man City

Tottenham sẵn sàng bán Harry Kane cho Man City

Chủ tịch Daniel Levy của Tottenham được loan báo chấp nhận để Harry Kane lọt vào tay Man City, nếu n