Văn Hậu tạm biệt Hàn Quốc, trở về Việt Nam sau 3 tháng điều trị chấn thương

Văn Hậu tạm biệt Hàn Quốc, trở về Việt Nam sau 3 tháng điều trị chấn thương

Sáng ngày, 10/2 hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã tạm biệt các chuyên gia, bác sĩ tại Hàn Quốc để trở về Việt N