Video Pháp 3-3 Thụy Sỹ: Vỡ òa trong sung sướng!

Video Pháp 3-3 Thụy Sỹ: Vỡ òa trong sung sướng!

Không thể tin được! ĐT Pháp đã bị gỡ hòa ở những phút bù giờ cuối cùng, một tỉ số không thể tin nổi.