xếp cờ tướng

xếp cờ tướng

Cờ tướng CAND xếp hạng 5 ton đon giải v địch đồng đội ton quốc【xếp cờ tướng】:Sau 8 ngày tranh tài sô